Организатор производство

Организатор производство

 

Основни функции и задължения:

• Организира и контролира дейности по оперативно управление на производствените процеси;
• Организира спазването на технологията и изпълнение на заявки за производството;
• Участва в съставянето производствени програми и следи за изпълнението им;
• Участва в изготвяне на норми за разход на труд и материали по видове предвидени дейности;
• Подготвя и контролира работни графици по производствени звена;
• Контролира спазването на хигиенни , санитарни изисквания и трудова дисциплина.
• Организира и осъществява дейността по контрола на качеството и отчитане на производствени разходи.
• Поддържа и администрира необходимите справки, документи и записи, свързани с производството и действащи стандарти за качество и безопасност.
• Води записи, поддържащи внедрената система за управление на качеството EN ISO 9001.

Изисквания:

 • Висше или средно образование;
 • Професионален опит на подобна позиция в производство;
 • Добри комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Компютърни умения – Exel, Word;
 • Разчитане на конструктивна документация;
 • Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията;


  Компанията предлага:

  Работа в голяма и утвърдена компания на европейския пазар;
  • Постоянен трудов договор и осигуровки ;
  • Въвеждащо обучение;
  • Допълнителен бонус за храна;

 • Допълнителен бонус за трудова дисциплина;
 • Отлични условия на работа – обособено индивидуално работно място, машинно почистване;
 • битови условия –климатизирана оборудвана столова, бани и съблекални
 • Работа на пълен работен ден и спазване на всички законни разпоредби за продължителност на работния ден
  Динамична и предизвикателна работна среда, осигуряваща възможности за професионално развитие.
Кандидатствайте за длъжността тук:

  Пишете ни

  office@palemontech.eu

  Елате на място

  Технологичен парк, 3400 Монтана

  Позвънете ни

  +359888014325